Stichting

De Museum Plus Bus zorgt dat kunst- en cultureel erfgoed dat in de deelnemende musea wordt getoond bereikbaar is en blijft voor alle senioren in Nederland.

Stichting

Stichting Museum Plus Bus heeft een bestuur die toeziet op de doelrealisatie van de stichting. Zij houdt zich daarbij aan de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

 

Jaarverslag 2023

U kunt het meest actuele jaarverslag via onderstaande link downloaden als PDF-document: Overige jaarverslagen zijn op te vragen bij het projectbureau via info@museumplusbus.nl.
Stichting Museum Plus Bus jaarverslag 2023

 

Impactonderzoek 2022
Topstukken on Tour en Totzo!

Een PDF versie van het impactonderzoek naar Topstukken on Tour en Totzo! treft u via onderstaande link aan. Wilt u het onderzoek in boekvorm ontvangen? Stuur een e-mail met u adresgegevens naar info@museumplusbus.nl (zolang de voorraad strekt).
Museum Plus Bus Impactmeting Topstukken on Tour en Totzo!

 

Impactonderzoek 2017
Museum Plus Bus

Een PDF versie van het Museum Plus Bus impactonderzoek treft u via onderstaande link aan. Wilt u het onderzoek in boekvorm ontvangen? Stuur een e-mail met u adresgegevens naar info@museumplusbus.nl (zolang de voorraad strekt).
Museum Plus Bus impactmeting. De effecten van een museumdag op ouderen

 

ANBI

De Museum Plus Bus heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Uw gift komt geheel ten goede aan onze activiteiten voor groepen ouderen.

Publicatieplicht ANBI 2023 Stichting Museum Plus Bus
Beleidsplan 2022-2024 Stichting Museum Plus Bus

 

Vier het Leven

Hoe bezorgen we nóg meer kwetsbare ouderen in Nederland een onvergetelijke culturele ervaring? Die vraag stelden Stichting Vier het Leven en de Museum Plus Bus zich een aantal jaren geleden. Het antwoord was: door de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken. De afgelopen vijf jaar hebben laten zien dat deze samenwerking tot mooie resultaten leidt. Lees hier alles over in ons gezamenlijk verslag.

Eindverslag Vier het Leven – Museum Plus Bus 2024