Disclaimer

Website

De Museum Plus Bus besteedt de uiterste zorg aan een betrouwbare, actuele en van volledige informatie voorziene website. De Website van de Museum Plus Bus verstrekt informatie over de diensten van de Museum Plus Bus. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De Museum Plus Bus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door technische storingen van de website. De Museum Plus Bus garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

Beeldrecht

Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust beeldrecht en auteursrecht. Hergebruik van de informatie van deze website is niet toegestaan, tenzij van te voren schriftelijk met de Museum Plus Bus overeengekomen. De merken en logo’s van de Museum Plus Bus zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik hiervan is niet toegestaan.

Voor vragen of opmerkingen over deze website en het gebruik ervan kunt u zich wenden tot:

Stichting Museum Plus Bus
Postbus 16767
1001 RE Amsterdam
info@museumplusbus.nl