Disclaimer

 

Website

Stichting Museum Plus Bus (“MPB”), statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in de KvK onder nummer 34272087, verleent u toegang tot www.museumplusbus.nl (“Website”). De MPB besteedt de uiterste zorg aan een betrouwbare, actuele en van volledige informatie voorziene Website. De Website van de MPB verstrekt informatie over de diensten van de MPB. Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling van MPB worden aangebracht.

De Museum Plus Bus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door technische storingen van de website. De Museum Plus Bus garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar derden is MPB niet aansprakelijk.

Auteursrecht

Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust beeldrecht en auteursrecht. Hergebruik van de informatie van deze website is niet toegestaan, tenzij van te voren schriftelijk met MPB overeengekomen. De merken en logo’s van de MPB en partners zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd en/of commercieel gebruik van tekst, beeldmateriaal en/of logo’s is niet toegestaan.

Voor vragen of opmerkingen over deze website en het gebruik ervan kunt u zich wenden tot:
Stichting Museum Plus Bus
Postbus 16767
1001 RE Amsterdam
info@museumplusbus.nl