Partners

Stichting Museum Plus Bus is een van de culturele partners van de VriendenLoterij. Met de steun van de VriendenLoterij en haar deelnemers kunnen wij Topstukken on Tour en de Museum Plus Bus museumbezoeken kosteloos aanbieden aan groepen ouderen. Ook u kunt helpen! Kijk voor meer informatie over de VriendenLoterij, de culturele partners of misschien wilt u wel meespelen op: www.vriendenloterij.nl

De bussen en chauffeurs via:

Onze uitzendkrachten werken via:

Drukwerk door:

Vormgeving door:

Het plansysteem is gebouwd door:

ICT door: