VRIENDENLOTERIJ

De VriendenLoterij steunt niet alleen organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen, maar richt zich ook op organisaties die waken over onze rijke cultuur.

Deelnemers spelen bij de VriendenLoterij mee voor wat hen raakt. Zij maken elke maand kans op meer dan tweehonderdduizend prijzen en dragen met een deel van de lotprijs bij aan behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Dat kan kunst zijn, onze geschiedenis en rijke cultuur. Of verbondenheid met en zorg voor elkaar, via clubs en verenigingen.

Stichting Museum Plus Bus is vaste partner van de VriendenLoterij. Met de steun van de VriendenLoterij en haar deelnemers kunnen wij Topstukken on Tour en de Museum Plus Bus museumbezoeken kosteloos aanbieden aan groepen ouderen.

Kijk voor meer informatie over de VriendenLoterij, de culturele partners of misschien wilt u wel meespelen op: www.vriendenloterij.nl