STICHTING

Stichting

Jaarverslagen

U kunt het meest actuele jaarverslag via onderstaande link downloaden als PDF-document: Overige jaarverslagen zijn op te vragen bij het projectbureau via info@museumplusbus.nl. Stichting Museum Plus Bus jaarverslag 2019

 

Onderzoek

Een PDF versie van het Museum Plus Bus impactonderzoek treft u via onderstaande link aan. Wilt u het onderzoek in boekvorm ontvangen? Stuur een e-mail met u adresgegevens naar info@museumplusbus.nl (zolang de voorraad strekt). Museum Plus Bus impactmeting. De effecten van een museumdag op ouderen

 

ANBI

De Museum Plus Bus heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan de culturele uitstapjes voor groepen ouderen. Stichting Museum Plus Bus 2019 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

 

Governance Code Cultuur

De Museum Pus Bus onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur.