STICHTING

De Museum Plus Bus zorgt dat kunst- en cultureel erfgoed dat in de deelnemende musea wordt getoond bereikbaar is en blijft voor alle senioren in Nederland.

Stichting

Stichting Museum Plus Bus heeft een bestuur die toeziet op de doelrealisatie van de stichting. Zij houdt zich daarbij aan de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

 

Jaarverslag 2022

U kunt het meest actuele jaarverslag via onderstaande link downloaden als PDF-document: Overige jaarverslagen zijn op te vragen bij het projectbureau via info@museumplusbus.nl.
Jaarverslag 2022 Stichting Museum Plus Bus

 

Impactonderzoek 2022
Topstukken on Tour en Totzo!

Een PDF versie van het impactonderzoek naar Topstukken on Tour en Totzo! treft u via onderstaande link aan. Wilt u het onderzoek in boekvorm ontvangen? Stuur een e-mail met u adresgegevens naar info@museumplusbus.nl (zolang de voorraad strekt).
Museum Plus Bus Impactmeting Topstukken on Tour en Totzo!

 

Impactonderzoek 2017
Museum Plus Bus

Een PDF versie van het Museum Plus Bus impactonderzoek treft u via onderstaande link aan. Wilt u het onderzoek in boekvorm ontvangen? Stuur een e-mail met u adresgegevens naar info@museumplusbus.nl (zolang de voorraad strekt).
Museum Plus Bus impactmeting. De effecten van een museumdag op ouderen

 

ANBI

De Museum Plus Bus heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Uw gift komt geheel ten goede aan de culturele uitstapjes voor groepen ouderen.

Publicatieplicht Stichting Museum Plus Bus ANBI 2022
Beleidsplan 2022-2024 Stichting Museum Plus Bus