STICHTING

Stichting

Stichting Museum Plus Bus heeft een bestuur die toeziet op de doelrealisatie van de stichting. Zij houdt zich daarbij aan de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

 

Jaarverslag 2021

U kunt het meest actuele jaarverslag via onderstaande link downloaden als PDF-document: Overige jaarverslagen zijn op te vragen bij het projectbureau via info@museumplusbus.nl.
Jaarverslag 2021 – Stichting Museum Plus Bus

 

Impactonderzoek 2017

Een PDF versie van het Museum Plus Bus impactonderzoek treft u via onderstaande link aan. Wilt u het onderzoek in boekvorm ontvangen? Stuur een e-mail met u adresgegevens naar info@museumplusbus.nl (zolang de voorraad strekt). Museum Plus Bus impactmeting. De effecten van een museumdag op ouderen

 

ANBI

De Museum Plus Bus zorgt dat kunst- en cultureel erfgoed dat in de deelnemende musea wordt getoond bereikbaar is en blijft voor alle senioren in Nederland.

We doen dit op twee manieren:

  1. De Museum Plus Bus haalt groepen kwetsbare ouderen die door hun lichamelijke en/of geestelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving en/of financiële situatie niet meer in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken uit hun isolement en biedt een toegespitste geheel verzorgde service aan waardoor ze toch samen kunnen genieten van kunst en cultuur in de deelnemende musea.
  1. Sinds oktober 2020 rijden we met een bestelbus vol replica’s van topstukken uit de deelnemende musea naar verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Op locatie bouwen we voor twee weken een tentoonstelling op. Eenmaal komt een ervaren museumdocent op bezoek voor een gesprek over de topstukken. Daarnaast kunnen de bewoners en medewerkers zelfstandig alleen of samen informatie teruglezen en kijk- en doe opdrachten terugvinden in ons bijpassende kunstmagazine Totzo!
    Het magazine wordt ook verstuurd naar groepen ouderen zoals ouderenbonden of Zonnebloem-afdelingen.

De Museum Plus Bus heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Uw gift komt geheel ten goede aan de culturele uitstapjes voor groepen ouderen.

Publicatieplicht ANBI Stichting Museum Plus Bus 2020
Publicatieplicht ANBI Stichting Museum Plus Bus 2021
Beleidsplan 2022-2024 Stichting Museum Plus Bus