Huisregels Stichting Museum Plus Bus Uw groep

Download hier een printbare PDF van de huisregels

1.1 De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren die zonder de Museum Plus Bus door hun leeftijd en/of lichamelijke conditie geen museumbezoek meer kunnen afleggen. De Museum Plus Bus vraagt Opdrachtgever er op toe te zien dat de Deelnemers zoveel mogelijk aan één van deze criteria voldoen. Het doel van de Museum Plus Bus is drempelverlagend te zijn. De minimum leeftijd voor deelname aan Museum Plus Bus arrangementen bedraagt zeventig (70) jaar. Mochten de senioren in uw groep jonger zijn dan zeventig (70) jaar en ouder dan vijfenzestig (65) jaar en u bent van mening dat de groep voldoet aan de andere bovenstaande criteria, dan verzoeken wij u om dit te motiveren aan het kantoor op het online aanmeldingsformulier of per e-mail. Begeleiders van Deelnemers hoeven niet te voldoen aan gestelde criteria.

1.2 De Museum Plus Bus kan de dagarrangementen kosteloos aanbieden dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij. Alleen de lunch die Opdrachtgever groepsgewijs dient te organiseren is voor eigen rekening. Wij vertrouwen erop dat Opdrachtgever met uitzondering van de lunchkosten geen extra kosten doorberekend aan de Deelnemers. Ophalen

2.1 De Museum Plus Bus komt de Deelnemers ’s ochtends rond 09:00 uur ophalen. Het exacte tijdsprogramma ontvangt Opdrachtgever zes (6) weken voorafgaand aan het geboekte arrangement. De groep met Deelnemers dient op tijd klaar te staan op de in de bevestigingsbrief aangegeven tijd en locatie. De locatie dient toegankelijk te zijn voor een bus.

2.2 In de Museum Plus Bus is plaats voor Deelnemers die slecht ter been zijn. Maximaal twee (2) vaste rolstoelen of één (1) elektrische rolstoel kunnen boven in de bus geplaatst worden. Scootmobielen zijn helaas niet toegestaan. Maximaal zestien (16) opbouwbare hulpmiddelen (rollators en opvouwbare rolstoelen) kunnen opgevouwen onderin de bus worden vervoerd. Uitzondering op deze regel zijn het Gemeentemuseum, Van Gogh Museum, Joods Historisch Museum, Rijksmuseum en Zeeuws Museum. Deze vijf musea hanteren een maximum van tien (10) opvouwbare hulpmiddelen (rollators en opvouwbare rolstoelen). Het Zeeuws Museum staat geen elektrische rolstoelen toe. Opdrachtgever en deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het invouwen en inladen van de hulpmiddelen en het gebruiken van de rolstoellift extra tijd vergt. Per rolstoel zal de bus ten minste tien (10) minuten extra tijd nodig hebben. De chauffeur is beschikbaar om te helpen bij het instappen, maar de Museum Plus Bus vraagt ook de Opdrachtgever, de begeleiders en eventueel extra mankrachten in te zetten om het instappen van Deelnemers zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het platform van de lift is 82 bij 122 cm.

2.3 In de Museum Plus Bus worden de Deelnemers welkom geheten door een gastheer of gastvrouw die de dag in goed banen zal leiden. Zie 3.2.

2.4 Tijdens de busrit worden geen consumpties door de Museum Plus Bus aangeboden. Deelnemers dienen tijdens de busrit zelf eten en/of drinken in de vorm van kleine pakjes of flesjes mee te nemen. In de deelnemende musea zijn eigen meegebrachte eet- en drinkwaar helaas niet toegestaan. Vertegenwoordiging en begeleiding van groepen

3.1 De Museum Plus Bus vraagt begeleiding vanuit Opdrachtgever en/of de deelnemende organisatie. Per vijftien (15) Deelnemers dient er ten minste één (1) begeleider aanwezig te zijn. Extra begeleiding is noodzakelijk voor Deelnemers in een rolstoel, voor Deelnemers die één-op-één begeleiding behoeven, bijvoorbeeld voor Deelnemers die mogelijk verward kunnen raken of neiging hebben tot dwalen. Deze begeleiding vanuit de Opdrachtgever en/of deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor de gedragingen, verzorging en gezondheid van de Deelnemers tijdens het Dagarrangement. Ook draagt de begeleiding vanuit de Opdrachtgever en/of deelnemende organisatie zorg voor het bijeenblijven van de groep gedurende het hele Dagarrangement. Ten slotte helpt de begeleiding bij het in- en uitladen van de rolstoelen en rollators in en uit de bus en bij het verplaatsen van rolstoelen en rollators in de musea.

3.2 Gedurende het Dagarrangement is er één (1) gastheer of gastvrouw aanwezig om de dag in goede banen te leiden. Deze persoon is geen verpleegkundige en kan ook niet als zodanig ingezet worden. Wanneer een groep of één (1) Deelnemer uit een groep extra aandacht behoeft, kan de Museum Plus Bus daar niet in voorzien en zal de Opdrachtgever voor extra begeleiding moeten zorgen. De Opdrachtgever / deelnemende organisatie is verplicht bij een dergelijke situatie van te voren met de Museum Plus Bus te overleggen welke mogelijkheden er zijn.

3.3 Gedurende het Dagarrangement dienen Opdrachtgever en de Deelnemers zich in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden te gedragen. Aanwijzingen van de chauffeur, gastheer/gastvrouw en de bezochte Musea dienen te worden opgevolgd. Ontvangst in de musea

4.1 De Museum Plus Bus verzorgt voor de Deelnemers de toegang tot de Musea. De Deelnemers hoeven niet in de rij te staan voor een toegangsbewijs. Alleen Deelnemers die zich hebben aangemeld voor het Museum Plus Bus Dagarrangement krijgen namens de Museum Plus Bus toegang tot het museum. In het museum zijn de bezoekersvoorwaarden van het museum van toepassing.

4.2 Aan Deelnemers kan worden gevraagd paraplu’s, grote tassen en/of eventueel de jas af te geven. U kunt deze afgeven bij de garderobe of deponeren in een kluisje.

4.3 In het museum worden de Deelnemers ontvangen met een kop koffie of thee. Er is tevens gelegenheid voor toiletbezoek.

4.4 De rondleiders van het bezochte museum halen de Deelnemers op uit het museumcafé of entreehal voor aanvang van de rondleiding door het museum. De gastheer of gastvrouw zal uw groep naar het ophaalpunt begeleiden.

4.5 De rondleiding zal niet meer dan één uur in beslag nemen. Mocht dit voor (een of meerdere) Deelnemers een lange tijdspanne zijn: in veel musea staan bankjes in de zalen om op uit te rusten. Deelnemers kunnen ook zelf een wandelstok meenemen of een uitklapbare wandelstok of kruk.

4.6 Verplaatsing van rolstoelen/rollators in de Musea kost tijd. Opdrachtgever en/of deelnemende organisatie dienen hier rekening mee te houden bij het inboeken van de deelnemers. De begeleiders van de groep Deelnemers helpen met het verplaatsen van rolstoelen en rollators. Verblijf in de Musea

5.1 In de Museum Plus Bus en in de Musea mag niet gerookt worden.

5.2 In de Musea is het niet toegestaan goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

5.3 In de Musea is het niet toegestaan andere deelnemers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, mp3-spelers e.d.)

5.4 In de Musea zijn geen huisdieren toegestaan, uitgezonderd wanneer het een hulphond betreft. Eten en drinken

6.1 Zelf meegebrachte etenswaren en dranken kunnen in de Museum Plus Bus worden genuttigd. Deelnemers dienen de Museum Plus Bus schoon en netjes te houden en het afval in de daarvoor bestemde afvalzakjes te deponeren.

6.2 In de Musea mogen zelf meegebrachte etenswaren en dranken niet worden genuttigd. Let op: het Joods Historisch Museum is een koosjere omgeving. Etenswaren dienen in de kluisjes bij de entree van het museum te worden opgeborgen.

6.3 Lunch: de Museum Plus Bus verzorgt geen lunch voor deelnemende groepen. De lunch dient groepsgewijs georganiseerd te worden door de Opdrachtgever. De Museum Plus Bus biedt twee lunchopties aan: Optie één (1): Een betaalbaar luncharrangement kan groepsgewijs worden geboekt bij het museumcafé. In het programma dat de Opdrachtgever uiterlijk zes (6) weken voorafgaand aan het arrangement ontvangt staat het lunchmenu en de contactgegevens van het restaurant beschreven. Indien er wegens omstandigheden uiteindelijk minder mensen lunchen dan op voorhand afgesproken, zijn de volledige kosten voor eigen rekening. Het museumcafé koopt de lunch namelijk speciaal voor onze groepen in. Optie twee (2): De Deelnemers brengen eigen lunchpakketten mee en nuttigen deze in de bus. De Opdrachtgever maakt de keuze twee (2) weken voorafgaand aan het arrangement bij de Museum Plus Bus bekend. Fotograferen

7.1 In de meeste Musea mag niet gefotografeerd worden óf alleen zonder flits. Na afloop

8.1 Na afloop van het museumbezoek zal de thuisreis aangevangen worden. De gastheer / gastvrouw zal de Deelnemers begeleiden tot aan de opstapplaats. Zorg ook bij het uitstappen voor voldoende helpende handen.

8.2 De Museum Plus Bus streeft er naar de Deelnemers voor 18:00 uur weer thuis te brengen. Zodoende kunnen de Deelnemers de avondmaaltijd gewoon thuis gebruiken. De Museum Plus Bus kan geen verantwoordelijkheid dragen voor fileleed en wegopbrekingen. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de Museum Plus Bus per e-mail: info@museumplusbus.nl of per telefoon 020 53 10 391