DONEREN

ANBI

De Museum Plus Bus heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan de culturele uitstapjes voor groepen ouderen. Draagt u de Museum Plus Bus een warm hart toe?
Formulier eenmalige schenking

Formulier periodieke gift in geld

Stichting Museum Plus Bus 2019 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Doneren?

U kunt een bedrag overmaken naar NL73TRIO 078.14.75.538 t.n.v. Stichting Museum Plus Bus. Wilt u op een andere manier doneren? Of heeft u een vraag over het opnemen van de Museum Plus Bus in uw testament? Dan kunt u contact opnemen met Dieuwertje Tromp, projectcoördinator Museum Plus Bus via info@museumplusbus.nl.