Museum Plus Bus

Museum Plus Bus

De Museum Plus Bus is een bijzonder leuk initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke dag een groep senioren naar één van de twaalf deelnemende musea. Het gaat om senioren die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Zonder de bus geen Rembrandt of Van Gogh voor deze mensen en dat zou jammer zijn. Vaak komen onze deelnemers uit verzorgingstehuizen, maar ook andere groepen senioren kunnen - mits ze voldoen aan de criteria - mee met de bus. En dit allemaal dankzij de ruim 800.000 deelnemers van partner BankGiro Loterij.

 

Museum Plus Bus presenteert nieuw onderzoek ©Annelies Verhelst

 

Nieuws


Persbericht 28 september 2017

 

Museum Plus Bus presenteert nieuw onderzoek
Museumbezoek heeft positieve impact op ouderen

De Museum Plus Bus onderzocht in samenwerking met impactbureau Avance vorig jaar de effecten van een museumdag op ouderen. Woensdag 27 september presenteerden zij gezamenlijk hun bevindingen in het Rijksmuseum. Voorzitter Paul Mosterd reikte het eerste exemplaar uit aan de 86-jarige mevrouw Staal die als deelneemster mee hielp aan het onderzoek.


De Museum Plus Bus brengt dagelijks ouderen met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar naar het museum. Sinds 2008 heeft de organisatie samen met twaalf musea al meer dan 100.000 museumbezoeken gefaciliteerd. De individuele betekenis van de uitstapjes voor de deelnemers is nu in kaart gebracht en de resultaten laten goed zien waarom ouderen de uitstapjes zeer hoog waarderen.

 

De meerderheid van de deelnemers is alleenstaand en geïnteresseerd in kunst en cultuur. Voor hen is het lang niet altijd vanzelfsprekend meer om dagelijks de deur uit te gaan. Dat ze toch in de gelegenheid worden gesteld om in aanraking te komen met de mooiste kunst van ons land, wordt zeer gewaardeerd, of zoals een 95-jarige deelneemster het verwoordde: 'Ik probeerde met deze bustocht weer op te krabbelen, omdat ik toch wel weer deel wilde namen aan de wereld om me heen. Het begon me echt te stil te worden. Bingo heb ik geen zin meer in. Ik wou er weer uit.'


Bovendien gaat het plezier dat de deelnemers beleven verder dan de dag zelf. 'Het plezier begint al voor de dag: deelnemers lezen zich in en/of praten vooraf over het uitje. Ook beleven de senioren veel napret. Er wordt gesproken over de dag met mededeelnemers en anderen', aldus de impactstudie.

 

Met de resultaten van het onderzoek voelt de Museum Plus Bus zich bevestigd in haar toegevoegde waarde voor ouderen. Vooral mensen die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken, waarderen een museumbezoek enorm:

 

'En dat iedereen daar vol verlangen naar uit keek. Zoiets als dat kinderen zeggen 'zijn we er nou nog niet, zijn we er nou nog niet?' Dat gevoel had ik. Iedereen was ook blij. Het was zo'n blije bus.' (85-jarige deelneemster).

 

 

Museum Plus Bus
De Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van twaalf Nederlandse musea en rijdt speciaal voor groepen ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving en/of financiële situatie.

 

De Museum Plus Bus
Zien, wat je anders niet kunt zien


- EINDE PERSBERICHT -


 Een PDF versie van het onderzoek treft u hier aan.

 

De Museum Plus Bus:

Zien, wat je anders niet kunt zien.

Kleine letters Middelgrote letters Grote letters